Digital forretningsudvikling

for iværksættere

12-ugers forløb med fokus på værdiskabelse for din virksomhed.

Mit koncept er enkelt. Jeg hjælper iværksættere med at opnå større omsætning gennem digital forretningsudvikling.

Mit arbejde er præget af en iterativ- og innovativ tilgang. “Trial-and-error” er i mine øjne nødvendigt, hvis man ønsker at udvikle og optimere sig selv og sin forretning.

Man kan kalde denne tilgang for en “feedback-loop”, hvor man konstant afprøver forskellige tiltag, ser resultaterne af dem, og justerer. Dette gentages igen og igen indtil til forløbet er slut.

Jeg bruger ikke kun denne tilgang i arbejdet for mine kunder men også i måden, jeg udvikler min egen forretning på. Det arbejde, jeg så i mange tilfælde udfører for mine kunder er ligeledes noget jeg gør i min egen forretning.

I min verden er det vigtigt, at man som kok også selv vil spise den mad, man serverer for gæsterne. Nogle kalder det også “walk the talk”.

Vi former forløbet på en måde, så det er aktuelt og relevant for dig og din forretning. På denne måde har vi en overordnet framework. Ud fra denne vil der så løbende blive testet med forskellige strategier, taktikker, metoder og tilgange. Dette er med henblik på hele tiden at blive klogere på, hvad der skaber mest mulig værdi for dig.

Jeg prøver at adskille mig fra andre ved at sammensmelte forretningsverdenen og den tekniske verden.

Her tilstræber jeg at hjælpe så mange iværksættere som muligt, der måske ikke føler sig 100% hjemme i enten forretningsudvikling eller digital markedsføring (eller begge dele).

Der er dog mange, der ofte føler, de er hjemme i én eller begge disse discipliner, men som måske føler sig fastlåst. Det kan være de synes deres virksomheds udvikling er gået lidt i stå, eller ikke har den ønskede vækst. Og her er der nogle, der savner inspiration, input og nye vinkler på tingene.

Derfor har jeg valgt at 1-1-sparring indgår som en essentiel del af forløbet. Uanset hvad årsagen er til, at man vælger mit 12-ugers forløb, har jeg oplevet, at 1-1-sparringen er noget mine kunder værdsætter.

En kombination af at være eksekverende konsulent gennem udførsel af digital markedsføring, og en rådgivende konsulent gennem 1-1-sparring, forsøger jeg at forene udviklingen af kundens online- og offline-del af forretningen.

Kundeudtalelser

Stefan (Stifter og Ejer af Ferieejendomme.dk):

Andreas arbejder meget ambitiøst. I forbindelse med vores samarbejde, har jeg oplevet en struktureret tilgang til opgaven med fokus på det faglige men samtidig en stor forståelse og engagement i alle relevante sammenhænge og helheder. En rigtig god oplevelse.

ferieejendomme-kundeanmeldelse

Michael (Direktør og Ejer af Hassellund Autogenbrug ApS):

Andreas rummer en stor viden om SEO og udviser både professionalisme og højt engagement i opgaven vi har stillet ham. Vi er en nystartet og forholdsvis ukendt virksomhed. Andreas har på meget kort tid formået, at øge vores synlighed på Google og på nettet i sin helhed, med mange tusinde procent. Vi kunne mærke forskellen i henvendelser nærmest fra den ene dag til den anden. Han har levet sig ind i opgaven på en måde, så han føles som en integreret del af teamet. Hvis man leder efter et godt samarbejde og et effektivt resultat, kan det varmt anbefales at tage kontakt til Andreas.

Hassellund Autogenbrug-kundeanmeldelse

Forløbets struktur

Da det kan være svært som udefrakommende at vide, hvad 12 ugers digital forretningsudvikling omfatter, er der her en step-by-step uddybning af, hvordan det hele vil foregå (i grove træk):

1. Analyse af nuværende situation, mål og udfordringer

Inden arbejdet påbegyndes er det vigtigt at vide, hvilket ståsted du og din virksomhed har. Her lægges vægt på, hvordan virksomheden præsterer på forskellige nøgleområder. På denne måde har vi et udgangspunkt, der kan refereres til i løbet af samarbejdet.

På denne måde har vi konkrete tal og statistikker, som vi kan sammenligne med i løbet af samarbejdet, så vi kan se, om vi bevæger os fremad på de forskellige parametre.

2. Kortlægning af forretningsmodel og hvilke produkter/ydelser, der bør fokuseres på i arbejdet.

Digital forretningsudvikling er en umulig disciplin, hvis der ikke er styr på forretningsmodellen (altså hvordan virksomheden tjener penge).

I dette tilfælde vil man famle i blinde og prøve at effektivisere og optimere på områder, som man måske ikke burde have haft fokus på i første omgang.

Derfor er det vigtigt, vi i starten analyserer forretningsmodellen. Dels for at finde frem til de essentielle omsætningsgeneratorer. Og dels for at luge ud i eventuelle ligegyldige eller ligefrem skadende elementer.

3. Identificering af fokussøgeord gennem søgeordsanalyse.

Disciplinen SEO (søgemaskineoptimering) er et nøgleområde indenfor digital forretningsudvikling. Her er søgeordsanalysen et essentielt element, hvis man ønsker at opnå større synlighed på relevante søgeord.

På baggrund af analysen af forretningsmodellen vil vi her spore os ind på, hvilke søgeord, din virksomhed ville have gavn af at rangere højt på i Google.

Her tages der ikke kun højde for, hvor stor søgevolumen (antal søgninger per måned) er, men også omsætningspotentialet.

I denne forbindelse laves der også en konkurrentanalyse, som også er en vigtig parameter at have øje for, før man udvælger sine fokussøgeord.

Søgeord, der har tilstrækkelig relevans, søgevolumen, omsætningspotentiale og lav konkurrence, udvælges.

Derefter kan der laves en online strategi for samarbejdet, som det næste punkt.

4. Online strategi for samarbejdet.

Digital forretningsudvikling uden en strategi, er som at skyde en pil afsted uden fjer – retningsløst og tilfældigt. Derfor vil vi, efter fokussøgeordene er fundet, kortlægge en strategi for, hvilke søgeord, der skal målrettes hvilke sider på din hjemmeside.

Denne strategi omfatter dog ikke kun SEO-delen af min digital forretningsudvikling. Den indebærer også hvilke andre dele af din virksomheds online tilstedeværelse, der skal optimeres på og hvordan.

Målet er ikke, at alle punkter i den tekniske SEO-bog, skal krydses af, men derimod flere kunder i din forretning. På denne måde kan du få skabt et (endnu mere) stabilt fundament i din forretning, så du kan tage den til næste niveau.

I denne forbindelse laves der en step-by-step plan for, hvilket strategisk fokus, der er hver uge i vores 12-ugers samarbejde.

Der sættes et Google Sheet op, hvor ovenstående søgeordsanalyse, online strategi og alle øvrige elementer af vores samarbejde, kan følges af dig.

På denne måde kan du altid gå ind og tjekke, hvad status er på de forskellige områder, så du ikke er begrænset til at få information om dette gennem pletvise rapporteringer. Samtidig kan jeg bruge tiden på at skabe værdi for dig og din virksomhed.

5. Målrettet online marketing mod øget synlighed i Google, flere klik til hjemmesiden og flere konverteringer (kunder).

Derefter er det tid til målrettet online marketing, så vi kan opnå større- og mere effektiv synlighed.

Det er her alt “rugbrødsarbejdet” bliver udføret i den digitale forretningsudvikling.

Her vil den online strategi, der er lagt, blive eksekveret.

Nøgleordene i denne fase er hastighed og effektiv kommunikation, så arbejdet kan udføres hurtigst muligt, og med størst mulig træfsikkerhed.

Dette er med henblik på, at Google skal kunne registrere de ændringer, der foretages, hurtigst muligt. På denne måde kan din virksomheds synlighed øges hurtigst muligt.

Årsagen til at hastighed er ét af nøgleordene i digital forretningsudvikling er, at Google desværre ikke indekserer en hjemmeside højt fra den ene dag til den anden. Uanset hvor godt et stykke arbejde, man har udført, vil der gå noget tid, før effekterne vil kunne ses.

Derfor vil det først være i de sidste uger af vores samarbejde, vi vil begynde at kunne se en positiv udvikling. Dette vil give sig til udtryk i antal eksponeringer, klik, henvendelser og i sidste ende kunder.

6. Ugentlig 1-1-sparring med strategisk rådgivning

Gennem 1-1-sparring vil vi berøre den bagvedliggende forretning og hvordan du kan udvikle denne bedst muligt.

Denne sparring er en essentiel del af vores digitale forretningsudvikling, da den er nødvendig for at selve forretningen præsterer som den skal offline, så den er klar på den øgede efterspørgsel fra Google m.m., som vi stræber efter at opnå.

Sparringen vil blandt andet omhandle strategiske aspekter omkring driften af din forretning bag ved.

Her vil der være fokus på, hvordan du og din virksomhed udnytter dens unikke styrker bedst muligt, så du kan differentiere dig bedst muligt fra dine konkurrenter.

Rådgivningen vil derudover omhandle løsning på udfordringer, optimering af svaghedsområder, -forretningsmodel, -processer m.m.

Vi vil forsøge at nå ind til kernen af de eksisterende problemer, og nøgternt prøve at identificere hovedårsagerne til, at de eksisterer. 

Disse ugentlige samtaler har altså til formål, at hjælpe dig med at optimere forretningen bag ved den digitale profil.

Din forretnings unikke styrker for bedre indtjening og skalérbarhed

Her er formålet, at vi finder ud af, hvilke unikke styrker du og din forretning har, og hvordan disse styrker kan udnyttes bedst muligt, så du kan komme til at levere mere værdi til dine kunder og derigennem tjene flere penge.

I denne forbindelse går vi også ind og arbejder med, hvordan du kan “monitize” (tjene penge) mere effektivt, så din forretning ikke kun udvikler sig, men også bliver skalérbar.

Svaghedsområder og udfordringer kommer frem i lyset

Det kan nogle gange være svært at se, hvor man kan forbedre sin forretning, når man selv arbejder i den. Her kan det hjælpe at få en udefrakommendes perspektiv på tingene.

I vores samtaler kommer vi derfor også til at have fokus på din forretnings udfordringer og svaghedsområder, samt hvad du selv kan gøre for at optimere på disse områder.

Sparring med fokus på din forretning som helhed

1-1-sparring er en relevant del af digital forretningsudvikling. Online- og offline-delenes indbyrdes afhængighed indebærer at begge områder er lige vigtige at fokusere på.

Er online-delen ikke optimeret, vil det have en negativ effekt på forretningens offline-del – og vice versa.

Derfor er det vigtigt at lægge ligeså stor vægt på 1-1-sparring og optimering af din forretnings offline-del, så din forretning kan tages til næste niveau.

7. Identificering af fokusmålepunkter til løbende monitorering for at sikre konstant vækst.

I digital forretningsudvikling er det vigtigt konstant at være bevidst om den løbende udvikling på nøgleområder. Her er det vigtigt, at du bliver i stand til at vurdere effekten og kvaliteten af det arbejde, jeg foretager. Derfor er det nødvendigt at finde frem til hvilke fokusmålepunkter, der skal holdes øje med gennem min digital forretningsudvikling.

Ved at identificere disse fokusmålepunkter, kan vi i fællesskab holde øje med, om tingene går i den rigtige retning eller ej.

På denne måde sikrer vi, at vi heletiden har fingeren på pulsen i forhold til, om det arbejde, der bliver foretaget, har den bedst mulige effekt på din forretning.

8. Iterativ proces for at sikre konstant vækst.

Når fokusmålepunkterne er identificeret, og arbejdet er i gang, kan vi holde øje med udviklingen gennem diverse analyseredskaber.

Det er umuligt at ramme plet første gang, man foretager sig noget inden for digital forretningsudvikling (og offline forretningsudvikling). Derfor er det nødvendigt med en iterativ proces, hvor der hele tiden testes.

Dette er med henblik på at komme nærmere den optimale løsning, som vi heletiden stræber efter at opnå.

Din omsætning afhænger af din online stedeværelse – måske mere end nogensinde før.

Digital forretningsudvikling er mere aktuelt end nogensinde før.

Det er efterhånden uundgåeligt at have en online tilstedeværelse, hvis man som iværksætter eller lille virksomhed, skal kunne klare sig.

I en tid, hvor virksomheders online tilstedeværelse er blevet vigtigere end deres fysiske tilstedeværelse, er det essentielt at investere i sin online synlighed og troværdighed.

Hvis man som lille virksomhed, skal kunne trives i dag, er det nødvendigt at tage de online salgskanaler seriøst.

Digital forretningsudvikling med vækst af din virksomhed som mål.

Mit mål er enkelt og lige til: hjælp så mange iværksættere som muligt med at øge deres omsætning gennem digital forretningsudvikling. Dette værende med henblik på, at de kan opnå deres mission og vision, og skabe et bedre liv for sig selv og omverdenen.

Årsagen til, at jeg har valgt at have dette fokus på digital forretningsudvikling er, at mangel på kunder og omsætning er en udfordring for mange virksomheder – i sær i de første år af deres levetid.

Ofte går virksomheder ned af de forkerte årsager: ikke på grund af dårlige produkter eller ydelser, men ofte grundet manglende synlighed og dårlige processer.

Næsten halvdelen af alle danske virksomheder må lukke indenfor de første 5 år.

Mange nye virksomheder er nødsaget til at dreje nøglen om inden, der er gået bare fem år.

I følge Finans.dk er det kun 45,7% af danske nystartede virksomheder, der er i live efter fem år. Dette er vel at mærke højt, sammelignet med andre europæiske lande!

Der kan være mange årsager til, at så mange virksomheder går konkurs. Og her har Covid-19 bestemt ikke bidraget positivt.

Covid-19 har gjort det endnu sværere at drive forretning. Her er det primært iværksættere og små virksomheder, der er særligt sårbare.

Dette stiller krav til, at man optimerer alle dele af forretningen, hvis man ønsker at komme helskindet ud på den anden side.

Her er virksomhedens online synlighed og -troværdighed ét af de vigtigste parametre indenfor forretningsudvikling i det 21. århundrede.

Skræddersyet strategi fremfor standardiseret strategi.

Mange tilbyder i dag online marketing eller digital marketing (blandt andet SEO), og er dygtige til dette.

Problemet er bare, at tekniske “to dos” ofte bliver målet i sig selv, og ikke et middel til målet.

Dette ønsker jeg at gøre op med.

Virksomheders mål varierer. Målene hænger ofte sammen med visionen. Dog er det sjældent muligt at opnå disse mål uden at have en stabil omsætning og et tilstrækkeligt antal kunder.

Den eneste årsag til, at virksomheder bruger penge på online marketing, er fordi dette potentielt kan have en positiv effekt på deres forretning.

Derfor bør udgangspunktet være forretningen og udviklingen af denne. Tekniske “to dos” må derfor blot være værktøjer.

Her er det vigtigere, at man ser på den konkrete virksomhed og dens nuværende situation og mål for at kunne lægge en online strategi. Dette værende i stedet for blot at have en lang liste af tekniske ting, der blindt bliver arbejdet ud fra.

I tekniske kredse er der nemlig ofte en generel opfattelse af, at visse opgaver bør udføres og krydses af. Dog er udførelsen af disse ikke nødvendigvis den mest effektive vej mod at sikre virksomheden flere kunder, større omsætning, vækst og profit.

Derfor er det vigtigt at analysere den pågældende virksomhed i dybden. Ud fra dette kan man så lægge en plan for det, hvordan den pågældende virksomhed opnår større omsætning.

Det varierer, hvordan strategien bør være. Der er nemlig vigtige variable som forretningsmodel, branche, konkurrencesituation m.m., der har betydning for, hvad der bør tages hånd om.

Din virksomheds offline- og online-del er indbyrdes afhængige

Jeg tager ikke kun hånd om forretningsudvikling af virksomhedens online tilstedeværelse. Jeg har også fokus på optimering af offline-delen af forretningen og dens processer.

Årsagen til, at der både er fokus på online- og offline-delen af forretningen, er at disse er indbyrdes afhængige af hinanden.

Man kan have nok så meget online synlighed og trafik på hjemmesiden. Men formår virksomheden bagved (offline) ikke at efterleve kundernes forespørgsler, ordrer og behov, samt have styr på processerne, vil det have en negativ effekt på økonomien og virksomhedens (online) troværdighed.

Dette kan have drastiske konsekvenser for virksomhedens fremtidige præstationer.

I dag er det dog ikke nok kun at have fokus på forretningsudvikling af virksomhedens offline-del.

Her kan der være nok så meget styr på offline-processerne, men hvis ikke virksomheden har en god online tilstedeværelse, er det, afhængig af forretningsmodellen, svært at få nye kunder og opnå vækst.

Skal vi tage en uforpligtende samtale?

Hvis du står i en situation, hvor du mener, din forretning enten er gået i stå, eller ikke har nået sit fulde potentiale, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale.