1:1-sparring

Ugentlig 1:1-sparring i øjenhøjde

I mit 12-ugers forløb for virksomhedsledere og iværksættere, vil jeg sideløbende med at lave online marketing som din SEO-konsulent, også yde 1:1-sparring.

Som din sparringspartner kommer jeg til at se på offline-delen af din forretning. Dette er både fra et high-level, filosofisk perspektiv og et low-level, praktisk perspektiv.

På denne måde sikrer vi, at det er det handlings- og resultatorienterede, der er fokus på. Vi sørger også for, at det rent faktisk er den rigtig vej at gå for dig og virksomheden.

Den filosofiske vinkel i vores sparring skal ikke forstås som værende noget uhåndgribeligt og højtflyvende. Derimod er målet i vores 1:1-sparring at nå dybere under overfladen, end man ville, hvis man kun analyserede virksomheden, dens strategi og processer ud fra et taktisk og praktisk synspunkt.

Dog er både det praktiske og filosofiske vigtigt i vores 1:1-sparring. Det filosofiske kan give os et overblik og en dyb indsigt i sagens kerne, så vi bliver klogere på, hvordan din nuværende situation er, og hvor du gerne vil hen med din forretning.

Det praktiske kan vise os, hvad vi kan gøre for at løse de udfordringer, vi har diagnosticeret fra den filosofiske vinkel, så du kan opnå de mål, du har for din forretning og personligt.

 

WLTL-sparringsmodel sætter gang i din personlige udvikling

Fra dag 1 af min 1:1-sparring benytter jeg mig af en sparringsmodel, jeg har valgt at kalde WLTL, der er ret simpel, men også uhyre effektiv. Den går ud på, at du, som kunde forbereder følgende til hver 1:1-sparring:

1) Wins of the week (2-3 stk.)

2) Losses of the week (2-3 stk.)

3) To dos til næste 1:1-sparring

4) Learnings of the week / Aha moments

Ved at forberede dette til hver 1:1-sparring sikrer vi, at du konstant arbejder i den rigtige retning.

Jeg vil coache dig i gennemgangen, så du kan se situationerne fra nye vinkler. Derigennem kan jeg rådgive dig og hjælpe dig til selv at nå frem til, hvad du kunne gøre anderledes, så du ikke gentager dine “Losses of the week” og ikke mindst hvad der kunne være relevant at få gjort til næste gang.

På denne måde bliver du gennem vores 1:1-sparring holdt op på at få gjort de ting, du lover dig selv at få gjort. Derudover bliver du mere bevidst om de positive ting, du har opnået, hvad du kunne have gjort bedre samt hvilke ting, der, på et højere plan, er gået op for dig i løbet af ugen. Dette vil alt sammen hjælpe dig til at opnå et stejlere udvikling, så dine ambitioner kan blive indfriet tidligere.

Jeg tror generelt aldrig, at mennesker stopper med at have mål. Vi vil altid have noget nyt at gå efter. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre vores bedste for at opnå de mål, vi har. De er der af en årsag, og mange kloge mennesker mener, at meningen med tilværelsen opnås undervejs i tilstræbelsen efter ønskede mål. Derfor er det min oplevelse, at denne sparringsmodel også giver mening på et højere plan.

Optimering af din forretningsmodel

Din forretningsmodel vil komme under loop. Formålet er at undersøge, om forretningsmodellen er optimal i forhold til dine mål og dit ønske om, hvordan du godt kunne tænke dig, dit arbejdsliv så ud.

Vi lægger her vægt på, hvordan forretningsmodellen kan blive mere skalerbar og muliggøre passiv indkomst, såfremt det er det, du ønsker.

Mere skalerbarhed i din forretningsmodel

Alt afhængig af din nuværende forretningsmodel vil vi i vores 1:1-sparring arbejde på, hvordan vi kan inkorporere mere skalerbarhed i din forretning.

Hvorfor? Jo, fordi der er en grænse for, hvor meget man kan opnå, hvis ens omsætning er direkte forbundet med den tid, man bruger.

Vi har nemlig alle sammen kun 24 timer i døgnet.

Man kan selfølgelig godt opnå vækst ved at hæve sine priser eller få flere kunder. Men på et tidspunkt vil priserne ikke være retvisende i forhold til værdien, som kunden får ud af det. Derudover er der en øvre grænse for, hvor mange kunder man kan servicere tilfredsstillende.

Hvis man derfor vil muliggøre ubegrænset vækst, er det vigtigt at indtænke, hvordan forretningens produkter og services kan blive mere skalerbare. Det er blandt andet dette, vi vil sætte fokus på i vores 1:1-sparring.

Yderligere fokus i vores samtaler: 

1) Analyse af nuværende situation

Startskuddet på vores 1:1-sparring er, at vi begge opnår en dyb forståelse af, hvilken situation du og din virksomhed står i nu. Meningen med dette er at få kortlagt, hvad udgangspunktet er for udviklingen af din forretning og din personlige udvikling.

2) Målsætninger

Noget af det første vi kommer til at have fokus på i vores 1:1-sparring, er målsætning.

Det er virkelig vigtigt at have nogle mål for ens arbejde. Det kan ikke kun hjælpe på, at man bevæger sig i din rigtige retning, men også gøre, at man arbejder mere fokuseret mod noget specifikt.

Her er det vigtigt at have både kvalitative (altså mål, der ikke indeholder tal) og kvantitative mål (mål, der indeholder tal). I denne forbindelse er det også vigtigt at være bevidst om, hvorfor netop dette er noget, du gerne vil opnå.

3) Identificering af styrker, svagheder og udfordringer

Det filosofiske i vores 1:1-sparring kommer blandt andet i spil i identificering og diagnosticering af de styrker, udfordringer og svagheder, der er eksisterer. Her kortlægger vi alt det, der kunne være bedre.

4) Diagnosticering af styrker, svagheder og udfordringer

Når disse er blevet identificeret, vil vi diagnosticere disse styrker, svagheder og udfordringer. Her prøver vi i vores 1:1-sparring at finde frem til de bagvedliggende årsager til, hvorfor du har de styrker, svagheder og udfordringer, du har. Dette bevæger sig altså ud over de umiddelbare årsager, da det ofte er noget dybere, der ligger til grund for, hvorfor tilstanden er, som den er.

5) Design af forandringer

Når vi i vores 1:1-sparring, er nået ind til kernen af styrker, svagheder og problemer, har vi langt bedre mulighed for at komme med idéer (hypoteser) til, hvad vi kan gøre for at komme dem til livs.

I denne fase af vores 1:1-sparring laver vi designet for, hvordan svaghederne og udfordringer kunne løses bedst muligt, samt hvordan styrkerne kan bringes i spil. Der er dog intet der er sikkert, så det er også derfor, at vi opstiller en hypotese, som vi så vil afprøve i næste trin.

6) Test af hypotese og se effekterne

I denne fase af vores 1:1-sparring afprøver vi de idéer, vi havde til, hvordan vi kunne løse udfordringerne og svaghederne så effektivt som muligt, samt hvordan vi kunne udnytte dine styrker endnu bedre.

Der vil her være stor sandsynlighed for, at vi ikke rammer rigtigt i første omgang. Derfor laver vi justeringer, når vi har set effekterne af det arbejde, vi har lavet.

7) Tilretning af hypotese

Baseret på resultaterne af hypotesetesten, tilretter vi hypotesen løbende i vores 1:1-sparring, så den heletiden bliver bedre og mere præcis.

“Feedback-loop” for konstant forbedring.

Gennem denne iterative og innovative proces vil vi i vores 1:1-sparring teste forskellige initiativer, og se effekterne heraf.

Derefter kan vi udfra resultaterne få feedback og komme op med en ny hypotese (idéer, antagelser og strategier), som vi kan prøve af (handling). Denne “feedback-loop”-tilgang i vores 1:1-sparring er virkelig effektiv, hvis den udføres helhjertet, men kræver også tid, effektivitet og disciplin. 

Dermed er det ikke kun online marketing, der vægtes højt gennem forløbet. 1:1-sparring med fokus på optimering af forretningsmodellen, strategien, processerne, samt din personlige udvikling sideløbende prioriteres i ligeså høj grad. En forretnings online-del og offline-del afhænger nemlig af hinanden.

1:1-sparring, der bringer flaskehalse frem i lyset.

Hvis man ønsker at udvikle sin forretning online, er det nødvendigt også at have fokus på udvikling af forretningen offline, samt sin egen personlige udvikling.

Derfor er mit mål med vores 1:1-sparring at zoom’e ind på din forretning bag ved og ikke mindst dig som person. Her gælder det om at identificere de unikke styrker du, dit eventuelle team og dit produkt/service har. Formålet er at finde frem til, hvordan vi kan få udnyttet disse styrker i din forretningsmodel, så du adskiller dig fra konkurrenterne.

Udover styrker er svagheder og udfordringer mindst lige så vigtige at adressere i vores 1:1-sparring. Det svære er ofte at nå ind til kernen af problemet og finde de bagvedliggende årsager til de eksisterende problemer.

Her vil der være fokus på at finde de flaskehalse, der er i forretningen, som bremser de øvrige funktioner og væksten som helhed. Det er sådan, vi finder frem til, hvad vi skal angribe for at tage din forretningsudvikling og personlige udvikling til næste niveau.

Online- og offline-delen af en forretning er indbyrdes afhængige

Det er vigtigt at effektivisere offline-delen af en forretning – for eksempel gennem 1:1-sparring – når man optimerer på online-delen. Årsagen er, at arbejdet med online-delen af forretningen ikke kan stå alene, hvis man ønsker at skabe holdbar vækst i sin virksomhed.

For hvis man opnår høj online synlighed, og deraf masser af trafik og henvendelser gennem sin hjemmeside, men ikke har tilstrækkeligt effektive processer sat op til at kunne levere en tilfredsstillende service/produkt, vil det gå ud over kundeoplevelsen.

Dette vil have negative konsekvenser for troværdighed, salg og økonomi.

Mål for 1:1-sparring

Derfor er det indledende mål med vores 1:1-sparring at identificere- og gøre dig bevidst om de styrker, udfordringer og svaghedsområder, der eksisterer.

For at vide hvad de mest begrænsende udfordringer og svagheder er, er det afgørende at finde frem til, hvad dine mål er.

Ved at have afdækket målene kan vi analysere os frem til, hvad der er flaskehalsen i opnåelsen af disse mål.

Derefter stiller vi, i vores 1:1-sparring, skarpt på, hvordan vi kan behandle disse svagheder og udfordringer, samt hvordan styrkerne kan udnyttes bedst muligt. Her vil jeg give råd og vejledning til, hvilken strategi, der kan føre til løsningen og optimeringen af disse områder.

 

Tilstræbede resultater

 • Kortlægning af forretningsmodel, processer, value propositions og indtægtskilder
 • Identificering af mål, vision og mission
 • Identificering og diagnosticering af styrker, svagheder og udfordringer
 • Design af forandringer, der udnytter styrkerne endnu bedre i forretningsmodel
 • Design af forandringer, der løser udfordringerne og optimerer svaghederne.
 • Evt. effektivisering af processer
 • Evt. redefinering af forretningsmodel og value propositions
 • Evt. identificering af nye skalerbare indtægtskilder, der kan øge omsætningen i din forretning uden at dit tidsforbrug stiger sideløbende.
 • Rådgivning om hvordan virksomheden kan skabe større værdi for sine kunder med henblik på holdbar og stejl vækst.
 • Personlig udvikling
 • At du får gjort mere af det, du sætter dig for
 • At du bliver bevidst om de gode og mindre gode ting, du præsterer, så du kan opnå større bevidsthed og udvikling i din forretning såvel som personligt.

Jeg vil anbefale at læse denne artikel om, hvad man kan forvente af 1:1-sparring og coaching.

Et 12-ugers forløb for virksomhedsledere og iværksættere

1:1-sparring indgår som en del af mit 12-ugers forløb. Dette er målrettet virksomhedsledere og iværksættere. Hører du ikke under disse kategorier, betyder det ikke, at jeg ikke kan hjælpe dig, men blot, at det er denne målgruppe, jeg primært arbejder med. Uanset hvad du beskæftiger dig med, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om forløbet, samt hvordan- og om jeg vil kunne hjælpe dig og din virksomhed, er du velkommen til kontakte mig. Det er selvfølgelig helt uforpligtende.