1:1-sparring

Ugentlig 1:1-sparring i øjenhøjde

I mit 12-ugers forløb, vil jeg sideløbende med at lave online marketing som din SEO-konsulent, også yde 1:1-sparring. 

Som din sparringspartner kommer jeg til at se på offline-delen af din forretning. Dette er både fra et high-level, filosofisk perspektiv og et low-level, praktisk perspektiv.

På denne måde sikrer vi, at det er det handlings- og resultatorienterede, der er fokus på. Vi sørger også for, at det rent faktisk er den rigtig vej at gå for dig og virksomheden.

Den filosofiske vinkel i vores sparring skal ikke forstås som værende noget uhåndgribeligt og højtflyvende. Derimod er målet at nå dybere under overfladen, end man ville, hvis man kun analyserede virksomheden, dens strategi og processer ud fra et taktisk og praktisk synspunkt.

Dog er både det praktiske og filosofiske vigtigt. Det filosofiske kan give os et overblik og en dyb indsigt i sagens kerne, så vi bliver klogere på, hvordan din nuværende situation er, og hvor du gerne vil hen med din forretning.

Det praktiske kan vise os, hvad vi kan gøre for at løse de udfordringer, vi har diagnosticeret fra den filosofiske vinkel, så du kan opnå de mål, du har for din forretning.

1) Målsætninger

Noget af det første vi kommer til at have fokus på i vores 1:1-sparring er målsætning.

Det er virkelig vigtigt at have nogle mål for ens arbejde. Det kan ikke kun hjælpe på, at man bevæger sig i din rigtige retning, men også gøre, at man arbejder mere fokuseret mod noget specifikt.

Her er det vigtigt at have både kvalitative (altså mål, der ikke indeholder tal) og kvantitative mål (altså mål, der indeholder tal). I denne forbindelse er det også vigtigt for os, hvorfor netop dette er noget, du gerne vil opnå.

2) Identificering af styrker, svagheder og udfordringer

Det filosofiske i vores 1:1-sparring kommer blandt andet i spil i identificering og diagnosticering af de styrker, udfordringer og svagheder, der er eksisterer. Her kortlægger vi alt det, der kunne være bedre.

3) Diagnosticering af styrker, svagheder og udfordringer

Når disse er blevet identificeret, vil vi diagnosticere disse styrker, svagheder og udfordringer. Her prøver vi at finde frem til de bagvedliggende årsager. Dette bevæger sig altså ud over de umiddelbare årsager, da det ofte er noget dybere, der ligger til grund for, hvorfor tilstanden er, som den er.

4) Design forandringer for at løse udfordringer og optimere på svagheder

Når vi i vores 1:1-sparring er nået ind til kernen af problemerne, har vi langt bedre mulighed for at komme med idéer (hypoteser) til, hvad vi kan gøre for at komme dem til livs.

I denne fase laver vi designet for, hvordan svaghederne og udfordringer kunne løses bedst muligt. Der er dog intet der er sikkert, så det er også derfor man kan sige, at vi opstiller en hypotese, som vi så vil afprøve i næste trin.

5) Test hypotese, se effekterne og lav justeringer

I denne fase afprøver vi de idéer, vi havde til, hvordan vi kunne løse udfordringerne og svaghederne så effektivt som muligt.

Der vil her være stor sandsynlighed for, at vi ikke rammer rigtigt i første omgang. Derfor laver vi justeringer, når vi har set effekterne af det arbejde, vi har lavet.

 

“Feedback-loop” for konstant forbedring

Gennem denne iterative og innovative proces vil vi teste forskellige initiativer, og se effekterne.

Derefter kan vi udfra resultaterne få feedback og komme op med en ny hypotese (idéer, antagelser og strategier), som vi kan prøve af (handling). Denne “feedback-loop”-tilgang i vores 1:1-sparring er virkelig effektiv, hvis den udføres helhjertet, men kræver også tid, effektivitet og disciplin. 

Dermed er det ikke kun online marketing, der vægtes højt gennem forløbet. Sparring med fokus på optimering af forretningsmodellen, strategien og processerne, prioriteres i ligeså høj grad. En forretnings online-del og offline-del afhænger nemlig af hinanden.

Rådgivning, der bringer flaskehalse frem i lyset.

Hvis man ønsker at udvikle sin forretning online, er det nødvendigt også at have fokus på udvikling af forretningen offline.

Derfor er mit mål med vores 1:1-sparring at zoom’e ind på din forretning bag ved. Her gælder det om at identificere de unikke styrker du, dit eventuelle team og dit produkt/service har. Formålet er at finde frem til, hvordan vi kan få udnyttet disse styrker i din forretningsmodel, så du adskiller dig fra konkurrenterne.

Udover styrker er svagheder og udfordringer mindst lige så vigtige at adressere i vores 1:1-sparring. Det svære er ofte at nå ind til kernen af problemet og finde de bagvedliggende årsager til de eksisterende problemer.

Her vil der være fokus på at finde de flaskehalse, der er i forretningen, som bremser de øvrige funktioner og væksten som helhed.

Et 12-ugers forløb for rådgivende iværksættere

Mit 12-ugers forløb er målrettet rådgivende iværksættere. Dette omfatter blandt andet selvstændige personlige trænere og psykologer m.m.

Hører du ikke under ovenstående kategorier, betyder det ikke, at jeg ikke vil arbejde med dig men blot, at det er denne type iværksættere jeg primært arbejder med. Uanset hvad du beskæftiger dig med, er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Mere skallérbarhed i din forretningsmodel

Alt afhængig af din nuværende forretningsmodel vil vi i vores 1:1-sparring arbejde på, hvordan vi kan inkorporere mere skallérbarhed i din forretning.

Hvorfor? Jo, fordi der er en grænse for, hvor meget man kan opnå, hvis ens omsætning er direkte forbundet med den tid, man bruger.

Vi har nemlig alle sammen kun 24 timer i døgnet.

Man kan selfølgelig godt opnå vækst ved at hæve sine priser eller få flere kunder. Men på et tidspunkt vil priserne ikke være retvisende i forhold til værdien, som kunden får ud af det. Derudover er der en øvre grænse for, hvor mange kunder man kan servicere tilfredsstillende.

Hvis man derfor vil muliggøre, i princippet ubegrænset vækst, er det derfor virkelig effektivt at indtænke, hvordan forretningens produkter og services kan blive mere skallérbare. Det er blandt andet dette, vi vil sætte fokus på i vores sparring.

Online- og offline-delen af forretningen er indbyrdes afhængige

Det er vigtigt at effektivisere offline-delen af en forretning, når man optimerer på online-delen. Årsagen er, at arbejdet med online-delen af forretningen ikke kan stå alene, hvis man ønsker at skabe holdbar vækst i sin virksomhed.

For hvis man opnår høj online synlighed, og deraf masser af trafik og henvendelser gennem sin hjemmeside, men ikke har tilstrækkelig effektive processer sat op til at kunne yde en tilfredsstillende service/produkt, vil det gå ud over kundeoplevelsen.

Dette vil have negative konsekvenser for troværdighed, salg og økonomi.

Mål for rådgivningssamtalerne

Derfor er det indledende mål med vores 1:1-sparring at identificere- og gøre dig bevidst om de styrker, udfordringer og svaghedsområder, der eksisterer.

For at vide hvad de mest begrænsende udfordringer og svagheder, der eksisterer, er det afgørende at finde frem til, hvad dine mål er.

Ved at have afdækket målene kan vi analysere os frem til, hvad der er flaskehalsen i opnåelsen af disse mål.

Derefter stiller vi skarpt på, hvordan vi behandle disse svagheder og udfordringer. Her vil jeg give råd og vejledning til, hvilken strategi, der kan føre til løsningen og optimeringen af disse områder.

 

Tilstræbede resultater i 1:1-sparring

  • Kortlægning af forretningsmodel, processer, value propositions og indtægtskilder
  • Identificering af mål, vision og mission
  • Identificering og diagnosticering af styrker, svagheder og udfordringer
  • Design af forandringer, der udnytter styrkerne endnu bedre i forretningsmodel
  • Design af forandringer, der løser udfordringerne og optimerer svaghederne.
  • Evt. effektivisering af processer
  • Evt. redefinering af forretningsmodel og value propositions
  • Evt. identificering af nye skalérbare indtægtskilder, der kan øge omsætningen i din forretning.
  • Rådgivning om hvordan virksomheden kan skabe større værdi for sine kunder med henblik på holdbar og stejl vækst.

Jeg vil anbefale at læse denne artikel om, hvad man kan forvente af 1:1-sparring og coaching.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om forløbet, samt hvordan- og om jeg vil kunne hjælpe dig og din virksomhed, er du velkommen til kontakte mig. Det er selvfølgelig helt uforpligtende.