1-1 sparring

– Ugentlige rådgivningssamtaler i øjenhøjde.

  1-1 sparring med et praktisk og filosofisk blik.

  Udover at lave online marketing for din virksomhed, vil jeg også være din 1-1 sparringspartner gennem forløbet.

  Vores 1-1 sparring kommer primært til at se på offline-delen af din forretning – både fra et  fra et high-level filosofisk perspektiv og et low-level praktisk perspektiv. På denne måde sikrer vi, at det ikke kun er det handlings- og resultatorienterede, der er fokus på, men også at det rent faktisk er den rigtig vej at gå for dig og virksomheden.

  Den filosofiske vinkel i vores 1-1 sparring skal ikke forstås som værende noget uhåndgribeligt og højtflyvende. Derimod er målet at nå dybere under overfladen, end man ville, hvis man kun analyserede på virksomheden, dens strategi og processer ud fra et taktisk og praktisk synspunkt.

  Dog er både det praktiske og filosofiske vigtigt. Det filosofiske kan give os et overblik og en indsigt i sagens kerne, så vi bliver klogere på hvordan din nuværende situation er og hvor du gerne vil hen med din forretning.

  Det praktiske kan vise os, hvad vi kan gøre for at løse de udfordringer, vi har diagnosticeret fra den filosofiske vinkel, så du kan opnå de mål, du har for din forretning.

  Styrker og svagheder kommer frem i lyset, så din virksomhed rykker i den rigtige retning.

  Hvis man ønsker at udvikle sin forretning online, er det nødvendigt også at have fokus på udvikling af forretningen offline.

  Derfor er mit mål med vores 1-1 sparring at zoom’e ind på din forretning bag ved. Her gælder det om at identificere de unikke styrker du, dit eventuelle team og dit produkt/service har. Formålet er at finde frem til, hvordan vi kan få udnyttet disse styrker i din forretningsmodel, så du adskiller dig fra konkurrenterne.

  Udover styrker er svagheder og udfordringer mindst lige så vigtige at adressere i vores 1-1 sparring. Det svære er ofte at nå ind til kernen af problemet og finde de bagvedliggende årsager til de eksisterende problemer.

  Her vil der være fokus på at finde de flaskehalse, der er i forretningen, som bremser de øvrige funktioner og væksten som helhed.

  Feedback loop for konstant forbedring

  Når vi har bragt dem frem i lyset, og har diagnosticeret dem korrekt, vil vi dernæst arbejde på en strategi til, hvordan de bliver løst og optimeret. Gennem en iterativ og innovativ proces vil vi teste forskellige initiativer, og se effekten.

  Derefter kan vi udfra resultaterne komme op med en ny hypotese (strategi), som vi kan prøve af. Denne “feedback-loop”-tilgang i vores 1-1 sparring er virkelig effektiv, hvis den udføres helhjertet, men kræver også tid, effektivitet og disciplin. 

  Dermed er det ikke kun online marketing, der vægtes højt gennem forløbet. 1-1 sparring om optimering af strategi og processer, prioriteres i ligeså høj grad. En forretnings online-del og offline-del afhænger nemlig af hinanden.

   

  Mere skalérbarhed i din forretningsmodel

  Alt afhængig af din nuværende forretningsmodel vil vi i vores 1-1 sparring arbejde på, hvordan vi kan inkorporere mere skalérbarhed i din forretning.

  Men hvorfor? Jo, fordi der er en grænse for hvor meget man kan opnå, hvis ens omsætning er direkte forbundet med den tid, man bruger.

  Vi har nemlig alle sammen kun 24 timer i døgnet.

  Man kan selfølgelig godt opnå vækst ved at hæve sine priser. Men på et tidspunkt vil priserne ikke være retvisende i forhold til værdien, som kunden får ud af det.

  Hvis man derfor vil muliggøre, i princippet ubegrænset vækst, er det derfor virkelig effektivt at indtænke, hvordan forretningens produkter og services kan blive mere skalérbare. Det er blandt andet dette, vi vil sætte fokus på i vores 1-1 sparring.

  Online- og offline-delen af forretningen er indbyrdes afhængige

  Det også er relevant at effektivisere offline-delen af en forretning, når man optimerer på online-delen. Årsagen er, at arbejdet med online-delen af forretningen ikke kan stå alene, hvis man ønsker at skabe holdbar vækst i sin virksomhed.

  For hvis man opnår høj online synlighed, og deraf masser af trafik og henvendelser gennem sin hjemmeside, men ikke har tilstrækkelig effektive processer sat op til at kunne yde en tilfredsstillende service/produkt, vil det gå ud over kundeoplevelsen.

  Dette vil have negative konsekvenser for troværdighed, salg og økonomi.

  Mål for rådgivningssamtalerne

  Derfor er det indledende mål med vores 1-1 sparring at identificere- og gøre dig bevidst om de styrker, udfordringer og svaghedsområder, der eksisterer.

  Her er det efterfølgende mål at behandle disse, og yde rådgivning og vejledning til, hvilken strategi, der kan føre til løsningen og optimeringen af disse områder.

   

  Tilstræbede resultater i 1-1 sparring

  • Kortlægning af forretningsmodel, processer, value propositions og indtægtskilder
  • Identificér styrker, svagheder og udfordringer
  • Rådgivning om hvordan styrker udnyttes endnu bedre i forretningsmodel
  • Rådgivning om løsning på udfordringer og optimering af svagheder.
  • Evt. effektivisering af processer
  • Evt. redefinering af forretningsmodel og value propositions
  • Evt. identificering af nye indtægtskilder, der kan øge omsætningen i din forretning. Her med fokus på skalérbar
  • Rådgivning om hvordan virksomheden kan skabe større værdi for sine kunder med henblik på holdbar og stejl vækst.

  Skal vi tage en uforpligtende snak?

  Hvis du kunne tænke dig at høre mere om forløbet, samt hvordan- og om jeg vil kunne hjælpe dig og din virksomhed, er du velkommen til kontakte mig. Det er selvfølgelig helt uforpligtende.