Om AC Consulting

Mission

AC Consulting hjælper virksomhedsledere og iværksættere med at opnå større omsætning gennem digital forretningsudvikling og 1:1-sparring.

Her tilstræbes efter bedste evne at skabe størst mulig værdi til lavest mulig pris.

En grundlæggende tanke om, at alt i verden altid kan blive bedre, medfører et målrettet fokus på konstant forbedring og optimering – for kunder, internt i virksomheden, samt omverdenen.

Alt arbejde tilgås ud fra en “feedback-loop”-tilgang, der har til hensigt at skabe eksponentiel vækst:

Hypotese -> Handlinger -> Resultater -> Feedback -> Ny hypotese osv.

Vision

Visionen for AC Consulting er enkel:

Hjælp så mange virksomhedsledere og iværksættere som muligt med at opnå økonomisk stabilitet og vækst, så de kan fokusere på deres kerneforretning.

Dette er ikke kun med henblik på at styrke den enkelte virksomhed, men også bidrage til økonomisk velstand for mennesker i- og omkring virksomheden.

Derfor tilstræbes der i høj grad at hjælpe mennesker og klæde dem bedre på til at realisere deres visioner og drømme, så de kan leve et endnu bedre liv i en verden, de selv konstant arbejder for at gøre til et bedre sted.

 

Andreas Christensen

 

CV

 

  • Salgskonsulent hos President Institute
  • Cand.merc.(fil.) (Kandidat i Erhvervsøkonomi og Filosofi) fra Copenhagen Business School.
    Karakter i Speciale: 12
    (Titel: “Improving Conditions for High-Growth in The Danish Start-Up Company The 3D Group”)
  • HA(fil.) (Bachelor i Erhvervsøkonomi og Filosofi) fra Copenhagen Business School.
    Karakter i Bachelorprojekt: 10

Kompetence-nøgleord:

Forretningsforståelse

Personlig udvikling

Iværksætteri

Marketing

Salg

Analyse

Strategi

Optimering

Dialog

Struktur

Motivation

Sådan adskiller jeg mig fra andre konsulenter

Det er ofte sådan, at konsulenter enten har fokus på den forretningsmæssige- eller tekniske del af kundens virksomhed. Og personlig udvikling er der mange, der betragter som noget helt separat.

I mit arbejde prøver jeg at adskille mig ved at forene forretningsverdenen, den tekniske verden og personlig udvikling under ét tag. Målet er, at arbejdet skal have størst mulig positiv effekt på kundens forretning.

 

Min målgruppe: virksomhedsledere og iværksættere

Jeg tilstræber at hjælpe så mange virksomhedsledere og iværksættere som muligt.

Her hjælper jeg dem, der måske ikke føler sig 100% hjemme i enten forretning eller digital markedsføring (eller begge områder).

Der er dog mange, der ofte føler, de er hjemme i én eller begge disse discipliner, men som måske føler sig fastlåste. Dem, der mangler én at vende forskellige strategiske overvejelser og fortrolige ting, som de ikke har lyst til at dele med andre. Det kan være, de synes deres virksomheds- og/eller deres personlige udvikling, er gået lidt i stå, eller ikke har den ønskede vækst. Og her er der nogle, der savner inspiration, input og nye vinkler på tingene.

Derfor har jeg valgt, at 1:1-sparringen er har en ligeså vigtig rolle i forløbet som det at agere online marketing konsulent og SEO-konsulent.

Uanset hvad årsagen har været til at mine hidtidige kunder, har valgt mit 12-ugers forløb, har jeg heldigvis oplevet, at 1:1-sparringen er noget mine kunder har værdsat løbende med udviklingen af deres online forretning.

Gennem en kombination af online markedsføring og 1:1-sparring, forsøger jeg altså at forene udviklingen af kundens online- og offline-del af forretningen, samt kundens personlige udvikling.

 

Er du ikke iværksætter eller behandler?

Hvis du ikke er iværksætter og selvstændig så frygt ej! Alt afhængig af hvad du arbejder med, hvilken situation du står i nu, og hvilke mål du har, kan jeg måske godt hjælpe dig alligevel. Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Personlig- og forretningsmæssig udvikling

Som konsulent hjælper jeg mine kunder med at øge deres omsætning gennem stærke markedsførings- og forretningsudviklingsmæssige kompetencer.

Gennem et skarpt strategisk, analytisk og filosofisk blik hjælper jeg desuden mine kunder med at forbedre deres personlige udvikling og udvikling af deres bagvedliggende forretning. Gennem digital forretningsudvikling og 1:1-sparring bliver de klædt på til at tage deres forretning til næste niveau og opnå deres mål, visioner og drømme.

Min disciplinerede tilgang til struktur kommer i spil i denne forbindelse, således at intet inden for kundens kontrolsfære bliver overladt til tilfældighederne. Dette skaber de bedst mulige forudsætninger for at opnå effektiv personlig- og forretningsmæssig udvikling.

For at gøre 1:1-sparringen så effektivt som muligt, bringer jeg mine kompetencer i spil indenfor motivation og autentisk, troværdighedsskabende kommunikation, så kunden dermed både har konkrete redskaber og drivkraften, der skal til for at lykkes med deres vision.

Den bagvedliggende tanke

Eksistensgrundlaget for virksomheder er at tjene penge.

Dette udsagn kan være mere populært hos nogle end andre, men det er ikke desto mindre fakta.

I de senere år er der dog kommet et stadig større fokus på klima, miljø og etik i virksomheders drift.

Forbrugerne er blevet mere opmærksomme på virksomheders aftryk på klima og miljø, samt deres håndtering af medarbejdere og lokalbefolkninger i produktionsområder.

Nogle virksomheder har valgt at sammenlægge disse initiativer under det, man kalder “CSR” (Corporate Social Responsibility).

Den øgede efterspørgsel på klima, miljø og etik har tvunget virksomheder til at tage stilling til disse områder, og helt naturligt allokere flere ressourcer til dette.

Dette medfører en svær balance mellem profit og CSR.

Alligevel har mange fundet ud af, at profitskabelse i det 21. århundrede i høj grad er afhængig af graden af fokus på CSR. Eller snarere, at mangel på CSR medfører negative konsekvenser for profitten.

 

En grundlæggende nødvendighed  for virksomheder

Tager man udgangspunkt i Maslows behovspyramide vil en virksomheds fokus på CSR nok høre ind under ét af de øverste trin i pyramiden.

For at man kan nå derop, skal man som menneske og virksomhed dog have dækket nogle basale behov først.

I mit arbejde hjælper jeg virksomhedsledere og iværksættere med at få dækket disse basale behov.

Hvis ikke dette fundament er støbt, er der ofte ikke økonomisk råderum for at kunne investere ressourcer i selvrealisering og CSR.

Nogle vil nok også argumentere for, at det heller ikke har relevans i disse tidlige stadier, da aftryk på klima og miljø, samt omfanget af mennesker indblandet i virksomhedens drift, er begrænset.

Ud fra denne tanke, må det primære fokus for virksomhedsledere og iværksættere være omsætning og profit i starten.

Det er her mit arbejde kommer ind i billedet.

Jeg vil hjælpe dig med at støbe fundamentet for vækst.

Selvom det er vigtigt at skaffe omsætning og være i stand til ikke at bruge alle pengene igen, må det primære mål for en virksomhed være at nå ud over afdækning af dette basale behov.

Alligevel er der mange virksomhedsledere og iværksættere, der aldrig lykkes med at opnå en tilstrækkelig stærk økonomi til at gøre det muligt at rykke sig højere op i Maslows behovspyramide.

Deres virksomhed når simpelthen at gå konkurs inden da.

På trods af, at målet må være at opnå ét af de øverste niveauer i behovspyramiden, er de nødt til at have fuldt fokus på at præstere på de basale niveauer i første omgang for at muliggøre en stigning i niveauer.

Og da kun lidt over 40% af alle danske nystartede virksomheder er i live efter fem år, er det et stort problem for danske virksomhedsledere og iværksættere overhovedet at få afdækket de basale behov.

Det er med dette for øje AC Consulting er startet.

Simpelthen for at hjælpe iværksættere og selvstændige med at opnå stabilitet, så de har forudsætninger for at realisere deres vision og drømme.

Formålet er her at hjælpe dem til at skabe et stabilt fundament gennem digital forretningsudvikling, så de kan tage deres forretning til næste niveau i Maslows behovspyramide.

Vision: Muliggør selvrealisering og ‘verdensoptimering’ for mine kunder.

Når disse grundlæggende behov for at skabe omsætning og profit, er nået, kan virksomhedsledere og iværksættere have både økonomisk- og mentalt overskud til at flytte opmærksomheden op på de højere niveauer i behovspyramiden.

I takt med at de bevæger sig højere og højere op i pyramiden, jo bedre har de mulighed for at opnå selvrealisering og have fuldt fokus på, hvordan de kan gøre verden til et endnu bedre sted, end den var i forvejen. Det man vel egentlig kan kalde “verdensoptimering”.

I bund og grund er dette visionen med mit arbejde.

Gennem konsulentarbejdet får de hjælp til at tage de første spadestik og støbe det økonomiske fundament, der skal til for at de involverede mennesker i- og omkring forretningen så efterfølgende kan have overskud til- og fokus på at gå efter at opnå selvrealisering og bidrage til en bedre verden.