Om AC Consulting

Mission

AC Consulting hjælper rådgivende iværksættere med at opnå større omsætning gennem digital forretningsudvikling.

Her tilstræbes efter bedste evne at skabe størst mulig værdi til lavest mulig pris.

En grundlæggende tanke om, at alt i verden altid kan blive bedre, medfører et målrettet fokus på konstant forbedring og optimering – for kunder, internt i virksomheden, samt omverdenen.

Alt arbejde tilgås ud fra en “feedback-loop”-tilgang, der har til hensigt at skabe eksponentiel vækst:

Hypotese -> Handlinger -> Resultater -> Feedback -> Ny hypotese osv.

Vision

Visionen for AC Consulting er enkel:

Hjælp så mange iværksættere som muligt med at opnå økonomisk stabilitet, så de kan fokusere på deres kerneforretning.

Dette er ikke kun med henblik på at styrke den enkelte virksomhed, men også bidrage til økonomisk velstand for menneskerne i- og omkring virksomheden.

Derfor tilstræbes der i høj grad at hjælpe mennesker og klæde dem bedre på til at realisere deres drømme, så de kan leve et endnu bedre liv i en verden, de selv konstant arbejder for at gøre til et bedre sted.

 

Andreas U. Christensen

 

  • Salgskonsulent hos President Institute

 

 

  • Cand.merc.(fil.) (Kandidat i Erhvervsøkonomi og Filosofi) fra Copenhagen Business School.

    Karakter i Speciale: 12
    (Titel: “Improving Conditions for High-Growth in The Danish Start-Up Company The 3D Group”)

 

  • HA(fil.) (Bachelor i Erhvervsøkonomi og Filosofi) fra Copenhagen Business School.

    Karakter i Bachelorprojekt: 10

Den bagvedliggende tanke

Eksistensgrundlaget for virksomheder er at tjene penge.

Dette udsagn kan være mere populært hos nogle end andre, men det er ikke desto mindre fakta.

I de senere år er der dog kommet et stadig større fokus på klima, miljø og etik i virksomheders drift.

Forbrugerne er blevet mere opmærksomme på virksomheders aftryk på klima og miljø, samt deres håndtering af medarbejdere og lokalbefolkninger i produktionsområder.

Nogle virksomheder har valgt at sammenlægge disse initiativer under det, man kalder “CSR” (Corporate Social Responsibility).

Den øgede efterspørgsel på klima, miljø og etik har tvunget virksomheder til at tage stilling til disse områder, og helt naturligt allokere flere ressourcer til dette.

Dette medfører en svær balance mellem profit og CSR.

Alligevel har mange fundet ud af, at profitskabelse i det 21. århundrede i høj grad er afhængig af graden af fokus på CSR. Eller snarere, at mangel på CSR medfører negative konsekvenser for profitten.

En grundlæggende nødvendighed om indtjening for virksomheder

Tager man udgangspunkt i Maslows behovspyramide vil en virksomheds fokus på CSR nok høre ind under ét af de øverste trin i pyramiden.

For at man kan nå derop, skal man som menneske og virksomhed dog have dækket nogle basale behov først.

I mit arbejde hjælper jeg primært rådgivende iværksættere med at få skabt dette fundament.

Dette omfatter blandt andet selvstændige personlige trænere og psykologer.

Her er der ofte ikke økonomisk råderum for at kunne investere ressourcer i selvrealisering og CSR.

Nogle vil nok også argumentere for, at det heller ikke har relevans i disse tidlige stadier, da aftryk på klima og miljø, samt omfanget af mennesker indblandet i virksomhedens drift, er begrænset.

Ud fra denne tanke, må det primære fokus for iværksætteren være omsætning og profit i starten.

Det er her mit arbejde kommer ind i billedet.

Jeg vil hjælpe dig med at støbe fundamentet

Selvom det er vigtigt at skaffe omsætning og være i stand til ikke at bruge alle pengene igen, må det primære mål for en virksomhed være at nå ud over afdækning af dette basale behov.

Alligevel er der mange iværksættere, der aldrig lykkes med at opnå en tilstrækkelig stærk økonomi til at gøre det muligt at bevæge sig længere op i Maslows behovspyramide.

Deres virksomhed når simpelthen at gå konkurs inden da.

På trods af, at iværksætterens mål må være at opnå ét af de øverste niveauer i behovspyramiden, er de nødt til at have fuldt fokus på at excellere på de basale niveauer for at muliggøre en stigning i niveauer.

Og da kun lidt over 40% af alle danske nystartede virksomheder er i live efter fem år, er det et stort problem for danske iværksættere overhovedet at få afdækket de basale behov.

Det er med dette for øje AC Consulting er startet.

Simpelthen for at hjælpe rådgivende iværksættere med at opnå stabilitet, så de har overskud til at fokusere på at realisere deres mission og vision.

Formålet er her at hjælpe dem til at skabe et stabilt fundament gennem digital forretningsudvikling, så de kan tage deres forretning til næste niveau (i Maslows behovspyramide).

Afdækning af basale økonomiske behov muliggør selvrealisering og “verdensoptimering”.

Når disse grundlæggende behov for at skabe omsætning og profit, er nået, kan iværksætteren have både økonomisk- og mentalt overskud til at flytte opmærksomheden op på de højere niveauer i behovspyramiden.

I takt med at de bevæger sig højere og højere op i behovspyramiden, jo bedre har de mulighed for at opnå selvrealisering og have fuldt fokus på, hvordan de kan gøre verden til et endnu bedre sted, end den var i forvejen. Det man vel egentlig kan kalde “verdensoptimering”.

I bund og grund hjælper jeg rådgivende iværksættere ud fra denne tanke.

Gennem konsulentarbejdet får de hjælp til at tage de første spadestik og støbe det økonomiske fundament, der skal til for at de involverede mennesker i- og omkring forretningen så efterfølgende kan have overskud til- og fokus på at gå efter at opnå selvrealisering og bidrage til en bedre verden.